• საცხოვრებელი ფართი: 96.4 მ2
  • საზაფხულო ფართი: 29.8 მ2
  • ჯამური ფართი: 126.2 მ2