• საცხოვრებელი ფართი: 138.1 მ2
  • საზაფხულო ფართი: 58.1 მ2
  • ჯამური ფართი: 196.2 მ2