• საცხოვრებელი ფართი: 143.5 მ2
  • საზაფხულო ფართი: 57.5 მ2
  • ჯამური ფართი: 201 მ2