• საცხოვრებელი ფართი: 190 მ2
  • საზაფხულო ფართი: 40.3 მ2
  • ჯამური ფართი: 230.3 მ2