• საცხოვრებელი ფართი: 159.3 მ2
  • საზაფხულო ფართი: 56.3 მ2
  • ჯამური ფართი: 215.6 მ2