შინვუდში მიწის ნაკვეთების მფლობელებს საჩუქრად გადაეცემათ კომპანიის მიერ დამუშავებული სახლის პროექტი. იმ შემთხვევაში, თუ მიწის მესაკუთრე თავად დაამუშავებს პროექტს, ის შეთანხმებული უნდა იყოს შინვუდის არქიტექტორებთან. კომპანია ეხმარება მიწის მესაკუთრეებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროექტის შეთანხმების პროცესში.

დაგვიტოვე საკონტაქტო

2 საძინებლიანი სახლები

3 საძინებლიანი სახლები

4 საძინებლიანი სახლები